to Grey Men Portal
back

White Label

Grey Men, White Label

Steeds vaker blijkt het voor jonge ondernemers in de creatieve sector cruciaal om de financiële en fiscale zaken goed op orde te hebben. Bovendien is men vaak niet of nauwelijks op de hoogte van de vele fiscaal voordelige regels die juist met name betrekking hebben op artiesten. Zo zijn er tal van kosten die kunnen worden afgetrokken van de belastbare winst.

Aangezien de artiestenregelgeving in veel gevallen zeer specifiek is, blijkt vaak dat advies van een niet gespecialiseerde boekhouder in veel gevallen niet voldoende is. Zo kunnen substantiële belastingbesparingen voor jonge artiesten over het hoofd worden gezien. Bovendien kunnen onjuiste administratie en / of aangifte jaren later nog voor problemen met de Belastingdienst zorgen en de ontwikkeling van een carrière daarmee in de weg staan.

Omdat Grey Men zich heeft gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers in de creatieve sector is er veel specifieke kennis in huis die jou zeer goed van pas kan komen. Veel (inter)nationaal bekende acteurs en DJ’s behoren tot ons klantenbestand.

To the point:
Vanuit Grey Men zijn we een nieuwe service line gestart voor met name jonge, talentvolle creatieve ondernemers: ‘(Grey Men) White Label’.
Kort gezegd willen wij ‘young creatives’ de kans bieden om de financiële administratie en fiscale zaken (o.a. de aangifte Inkomstenbelasting) op hoogwaardig professioneel niveau, en met specifieke branchekennis ‘full service’ bij ons onder te brengen voor minder dan 50% van onze normale tarieven!

Voor het gehele pakket aan wettelijk verplichte werkzaamheden voor ondernemers rekenen we een ‘White Label’ fee, zijnde vast bedrag per belastingjaar.

Tot het pakket behoort:

  • Voeren van de volledige interne financiële administratie;
  • Aangifte BTW / omzetbelasting per kwartaal (of in sommige gevallen per maand of per jaar);
  • Opstellen jaarcijfers (met daarin o.a. balans en winst / verlies rekening);
  • Aangifte inkomstenbelasting.

We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en White Label biedt deze service bovendien slechts aan voor een periode van maximaal twee belastingjaren.

Uitgangspunt is dan ook dat talenten na genoemde twee jaar zijn doorontwikkeld en meer baat hebben bij de reguliere, wat zwaardere begeleiding binnen Grey Men.