back

Reorganisaties

Grey Men assisteert cliënten regelmatig bij bedrijfsreorganisaties. Grey Men streeft er naar om de onderhoudskosten van de bedrijfsstructuur zo laag mogelijk te houden. Het aantal vennootschappen binnen de groep dient daarom bij voorkeur zo laag mogelijk te blijven. Waardevolle intellectuele eigendomsrechten of winstgevende activiteiten met een laag risico dienen echter bij voorkeur te worden afgesplitst uit de risicosfeer, en een eventuele toekomstige (gedeeltelijke) verkoop van de onderneming dient niet tot hoge belastingheffing te leiden. Door specifieke kennis en ervaring kan Grey Men steeds de optimale fiscaal-juridische structuur realiseren. Wanneer hierbij een bedrijfswaardering noodzakelijk of gewenst is, kan Grey Men deze verzorgen in samenwerking met de of counsel accountant van Grey Men.