back

Business Management

Grey Men Business Management

Binnen entertainment adviesbedrijf Grey Men is een nieuwe service line geboren: Business Management voor artiesten.

Veel artiesten kunnen of willen zich – naast een goede booker / agent – geen fulltime management (tegen een vast percentage van de bruto artiesteninkomsten) permitteren. Meestal wordt een artiestencarrière echter wel belemmerd als de artiest zich zelf veel moet bezighouden met financiën, aangiftedeadlines, de Belastingdienst en contracten.

Grey Men is al sinds 2005 gewend om zoveel mogelijk financieel-administratieve en fiscaal-juridische zaken voor artiesten uit handen te nemen. De nieuwe tak – Grey Men Business Management – is het antwoord op de toenemende behoefte van artiesten aan een partij die zakelijk en financieel structuur aanbrengt en deze structuur bewaakt.

De werkzaamheden omvatten onder andere:

  • Facturatie;
  • Beheren betalingsverkeer en liquiditeit;
  • Debiteurenbeheer;
  • Verwerking correspondentie en zakelijke communicatie met de Belastingdienst en derden;
  • Labelmanagement.

Deze werkzaamheden worden gefactureerd op basis van een overeen te komen fixed fee. Contractonderhandelingen en het opstellen / begeleiden van artiestencontracten vindt plaats op basis van de voor verschillende Grey Men specialisten geldende uurtarieven.

Grey Men Business Management is tevens actief als ondersteuning voor artiesten managementbureaus op het gebied van tax, business en finance.