back

Financiële en fiscale due diligence

 

Grey Men is regelmatig betrokken bij de uitvoering van een financieel en/of fiscaal due diligence onderzoek (of quick scan) voor entertainment en media ondernemingen. Middels het financieel en fiscaal due diligence rapport kunnen door Grey Men de fiscale en financiële risico’s van een beoogde overname of fusie kandidaat in beeld worden gebracht. Grey Men signaleert vaak specifieke entertainment & media branche gerelateerde financiële en fiscale risico’s die voor andere partijen niet altijd kenbaar zijn. Deze informatie is cruciaal voor de bepalingen van de overnamesom en/of de overname- of fusievoorwaarden, en vormt de basis voor in de koopovereenkomst op te nemen garanties en vrijwaringen.