back

Businessplan

Als gevolg van de intensieve samenwerking die Grey Men onderhoudt met haar cliënten, zijn onze adviseurs doorgaans snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen bij deze cliënten. Bijvoorbeeld ingeval van een nieuw idee of een nieuw op te zetten bedrijf.

Naast de betrokkenheid bij de financiële paragraaf die in een businessplan moet worden opgenomen, strekt de dienstverlening van Grey Men in veel gevallen verder. Denk bijvoorbeeld aan de bedrijfseconomische marktpositionering en uiteraard een verregaande ondersteuning bij eventuele financieringsplannen.