back

Financieel advies

 

Veel cliënten van Grey Men zijn actief in het buitenland. Vaak direct vanuit de Nederlandse onderneming, maar ook regelmatig middels een buitenlandse joint venture of dochtermaatschappij. Grey Men assisteert haar cliënten onder meer bij de beoordeling van business plannen, het opstellen van financiële forecasts en het maken van financiële afspraken met buitenlandse partners. Door vooruit te denken én financiële, juridische en fiscale aspecten in aanmerking te nemen kunnen kostbare fouten worden voorkomen en wordt de kans op succes in het buitenland vergroot.