back

Tour Management

Voor internationaal optredende artiesten (dan wel hun management) of bijvoorbeeld onafhankelijke theatermakers assisteert Grey Men (vaak als verlengstuk van de lopende administratieve werkzaamheden) bij het opstellen en monitoren van een tour begroting.

Financieel tour management verricht Grey Men wanneer bij een producent of artiest gedurende een tour behoefte bestaat aan tussentijdse financiële rapportages en een permanent up to date inzicht in de financiële / fiscale stand van zaken.

Indien gewenst kan Grey Men daarnaast een rol spelen bij het management van inkomende- en uitgaande geldstromen en de voorbereiding van het betalingsverkeer.