back

Management Participaties

Grey Men assisteert regelmatig bij het vormgeven van management- en werknemersparticipaties. De juiste management- of werknemersparticipatie zorgt voor een goede alignment tussen de aandeelhouders, de onderneming en de werknemers. Belastingaspecten spelen hierbij (helaas) gebruikelijk een grote rol. Bij het opzetten van participatieplannen streeft Grey Men naar een solide structuur waarbij eventuele fiscale risico’s voor de inkomstenbelasting of loonbelasting worden geminimaliseerd. Indien gewenst, stemmen wij waarderingen en geadviseerde structuren van te voren af met de Belastingdienst, zodat alle betrokken partijen zekerheid hebben over hun fiscale positie. Wanneer een bedrijfswaardering noodzakelijk of gewenst is, kan Grey Men deze verzorgen in samenwerking met de of counsel accountant van Grey Men.