to Grey Men Portal
back

Withholding Tax Management

 

Meer dan ooit hebben Nederlandse artiesten de kans om internationaal op te treden. Meer dan ooit hebben Nederlandse artiesten (m.n. DJ’s, acteurs, muzikanten) dan ook te maken met de inhouding (door opdrachtgevers / producenten / organisatoren / promotors) van internationale artiestenbelasting (artist withholding tax) op de vergoeding voor deze optredens.
Vooruitlopend op deze ontwikkeling heeft Grey Men enige jaren geleden een specialistische praktijk opgezet die zich uitsluitend bezig houdt met de fiscale begeleiding van artiesten (en hun management) op het gebied van internationale optredens. Deze begeleiding voorziet in minimalisatie van internationale artiestenbelastingheffing en voorkoming van dubbele belastingheffing op inkomsten uit internationale artiestenoptredens. De praktijk wordt geleid door Oscar Mul, tax consultant.