to Grey Men Portal
back

Administratie & jaarrekening

 

Bij het merendeel van onze cliënten heeft het zelf voeren van de financiële administratie niet de hoogste prioriteit. De administratieve ´lasten´ neemt Grey Men geheel of gedeeltelijk voor hen uit handen. Grey Men kan de gehele administratie verzorgen, inclusief de aangiften Omzetbelasting, of de interne administrateur begeleiden middels kwartaalgesprekken en controle van de financiële administratie en aangiften.

De administratiepraktijk van Grey Men stelt na afloop van het boekjaar de jaarrekening samen, inclusief een jaardossier met de onderbouwing van posten op de balans en in de winst- en verliesrekening. Omdat de jaarrekeningen van onze cliënten toegevoegde waarde moeten hebben, bevat de jaarrekening niet alleen standaard informatie maar specifiek toegespitste aandachtspunten en management informatie. Grey Men verzorgt ook tailor made tussentijdse (kwartaal/ halfjaar) cijfers en liquiditeitsbegrotingen.