back

Audits

Makers creëren intellectuele eigendomsrechten. Vervolgens worden voor de exploitatie van de rechten contractuele afspraken gemaakt tussen de oorspronkelijke eigenaar van de rechten en de (mede-)exploiterende partijen (o.a. uitgevers, producenten, distributeurs). Vaak gaan complexe berekeningen op basis van de tussen partijen gesloten contracten vooraf aan de verdeling van de ontvangen royalty’s onder de verschillende rechthebbenden. Meestal is in dergelijke overeenkomsten opgenomen dat rechthebbenden de door een exploitant gemaakte royaltyverdelingen / royaltyafrekeningen jaarlijks mogen controleren middels een ‘audit’.

Grey Men koppelt specialistische bedrijfseconomische kennis aan ervaring en inzicht op het gebied van creatieve rechtenexploitatie, waarmee een royalty audit de gewenste duidelijkheid oplevert voor rechthebbenden en exploitanten.